shake- out

  1. örgütten personel çıkartmayı gerektiren yeniden örgütlenme
silk(ele)mek, silkip tozunu vb., çıkarmak, silkip boşaltmak.
personel ayarlaması
camadanı fora etmek.
silkelemek Verb
birisinin aklını başından almak.
bir piyasaya mal verenlerin sayısı piyasanın kaldıracağından fazlaysa
daha az kârlı olanlar piyasayı terk ederler ve geriye daha sağlam olanlar kalır
bir şirketin yeniden örgütlenmesi sırasında çalışanların sayısının azaltılması ve çalışmaların basitleştirilmesi
de bir tür'silkeleme'dir
(US) silkeleme
iş faaliyetinin azalması
bu'doğal seçim'işlemine silkeleme denir