shop practice

  1. iş âdeti
pazarları dükkânları kapama âdeti