show cause

  1. haklı (hukukî) sebep göstermek.
dava sebebi gösterme emri
bir şeyi yapmanın nedenlerini açıklamak Verb
ihtiyati tedbir için tespit davası ikame etmek Verb