signify

  1. Verb (işaretle, sözle, vb.) anlatmak, belirtmek, göstermek, ifade etmek.
  2. Verb anlamına gelmek, delâlet etmek, anlamını taşımak.
  3. Verb anlam vermek.
  4. Verb önemli olmak, önem taşımak.
rızasını imzalayarak ifade etmek Verb