1. Fiil (işaretle, sözle, vb.) anlatmak, belirtmek, göstermek, ifade etmek.
  2. Fiil anlamına gelmek, delâlet etmek, anlamını taşımak.
  3. Fiil anlam vermek.
  4. Fiil önemli olmak, önem taşımak.
rızasını imzalayarak ifade etmek Fiil