snap one's fingers at

  1. umursamamak, aldırış etmemek, boş vermek, önem vermemek.