snap-brim hat

  1. snap brim ile ayni anlama gelir. kenarı aşağı ve yukarı bükülebilen şapka. snap-brim = snap-brimmed:
    kenarı aşağı ve yukarı bükülebilen.