stamp note

  1. (Br) yükleme izni
  2. gümrük idaresince malların gemiye yüklenmesi için verilen belge