stand corrected

  1. Verb hata yaptığını kabul etmek
  2. Verb hatasını anlamak
  3. Verb söylediğini düzeltmek
Düzeltiyorum, ...
Yanıldığımı kabul ediyorum.