stand sponsor

  1. Verb birine vaftiz babalığı etmek