stand treat

  1. başkalarına ikram etmek.
cömertçe para harcamak Verb