steady state theory

kararlılık kuramı: evrenin düzenli ve sürekli bir kararlılık içinde geliştiği teorisi.
bk.: big-bang theory .