stet

  1. Verb, Printing kalsın! (yapılan düzeltmeyi iptal için baskı provalarında kullanılır).
  2. Verb provaya “kalsın” işareti koymak.
sah çekmek Verb