stick at

  1. (a) sakınmak, çekinmek.
    I rather stick at doing that: Doğrusu bunu yapmaktan çekinirim.
    A criminal
    who would stick at nothing, even murder. (b) dört elle sarılmak, yılmamak, direnmek, ısrar etmek.
    to stick at the job.
her yola başvurmak Verb
hiçbirşeyden çekinmemek Verb
her yolu denemek Verb
kural tanımamak Verb
birşeye azimle devam etmek Verb
birşeye bağlı kalmak Verb
birşeyi kararlılıkla sürdürmek Verb