1. (a) sakınmak, çekinmek.
    I rather stick at doing that: Doğrusu bunu yapmaktan çekinirim.
    A criminal
    who would stick at nothing, even murder. (b) dört elle sarılmak, yılmamak, direnmek, ısrar etmek.
    to stick at the job.
her yola başvurmak Fiil
hiçbirşeyden çekinmemek Fiil
her yolu denemek Fiil
kural tanımamak Fiil
birşeye azimle devam etmek Fiil
birşeye bağlı kalmak Fiil
birşeyi kararlılıkla sürdürmek Fiil