stick by a promise

  1. Verb bir vaadi yerine getirmek
  2. Verb bir sözü yerine getirmek
  3. Verb bir taahhüdü yerine getirmek