stick by a promise

  1. Fiil bir vaadi yerine getirmek
  2. Fiil bir sözü yerine getirmek
  3. Fiil bir taahhüdü yerine getirmek