stick to something

  1. Verb birşeye bağlı kalmak
  2. Verb birşeye uymak
  3. Verb birşeyi yerine getirmek
  4. Verb birşeyden şaşmamak
  5. Verb birşeyde ısrar etmek
  6. Verb birşeyde diretmek
  7. Verb birşeyden vazgeçmemek
bir şeyin kabahatini birinin boynuna yüklemek Verb
birşeyi yapmaya devam etmek Verb
ısrarla birşeyi yapmak Verb
birşeyi yapmakta diretmek Verb
birşeyi yapmaktan vazgeçmemek Verb