stick to something

  1. Fiil birşeye bağlı kalmak
  2. Fiil birşeye uymak
  3. Fiil birşeyi yerine getirmek
  4. Fiil birşeyden şaşmamak
  5. Fiil birşeyde ısrar etmek
  6. Fiil birşeyde diretmek
  7. Fiil birşeyden vazgeçmemek
bir şeyin kabahatini birinin boynuna yüklemek Fiil
birşeyi yapmaya devam etmek Fiil
ısrarla birşeyi yapmak Fiil
birşeyi yapmakta diretmek Fiil
birşeyi yapmaktan vazgeçmemek Fiil