straight-line

  1. Adjective doğrusal, elemanları bir doğru üzerinde bulunan.
normal amortisman Noun, Accounting
eşit paylı amortisman Noun, Accounting
değişmez oranlı amortisman
yıllık tutarları birbirine eşit olan amortisman
eşit paylı amortisman yöntemi
doğru hat
doğru Noun, Geometry
en kısa bağlantı
doğru çizgi
düz çizgi Noun, Geometry