strike a balance between something

  1. Verb iki şey arasında denge kurmak
  2. Verb iki şey arasında dengeyi sağlamak
  3. Verb iki şeyi dengelemek