strike off the medical register

  1. Verb hekimlik ruhsatını elinden almak