string someone along

  1. Verb birini kukla gibi oynatmak
  2. Verb aldatmak
  3. sanki aynı arzu
  4. Verb inanç ve umutları paylaşıyormuşsunuz gibi birini aldatmak