stroke someone the wrong way

  1. Verb birini çileden çıkarmak
  2. Verb fena halde öfkelendirmek