structural encroachment

  1. Noun, Zoning Law taşkın yapı