submission of proof of identity

  1. kimlik belgesinin sunulması
kimliğin saptanması üzerine ödenebilir
kimlik ispatı üzerine ödenir
kimliğin ispatı üzerine ödenebilir
kimliğini ispat şartıyla birine bir meblağ vermek Verb