subscription

 1. Noun, Advertising abonelik
 2. Noun bağış, iane, yardım parası, teberru edilen para.
  subscription to a charity: bir hayır kurumuna
  yardım.
  raise subscriptions =take up a subscription: bağış/yardım parası toplamak.
 3. Noun abone, abonman (ücreti, süresi vb.),
  take out a subscription to a paper: bir gazeteye abone olmak.
 4. Noun üyelik aidatı, kurum üyelerinin ödediği ücret.
  to pay one's subscription .
 5. Noun toplanan yardım parası.
 6. Noun imzalama, imza etme.
 7. Noun imza.
 8. Noun eklenti, bir yazının altına eklenen yazı.
 9. Noun onay, tasdik, muvafakat, rıza.
 10. Noun (bir dine/fikre vb.) intisap, inanış.
bir aboneliği bırakmak Verb
abonmanı bırakmak Verb
abonmanını bırakmak Verb
aidatını ödemek Verb
yeniden abone olmak Verb
abone olmayı bırakmak Verb
abonmanını bırakmak Verb
abonmanı bırakmak Verb
yıllık abone
yıllık aidat
yıllık abone ücreti
abonman yoluyla
aboneyi kesmek Verb
taahhüt edilmiş hisse senetlerinden oluşan sermaye
sermayeye katılma
abonman kartı
okuyup okumasa da
bir belgeyi imzalayanın bunun içeriğiyle bağlı olduğu anlamına gelen
Latince'imzalayan dikkatli olsun'terimi
yasal yükümlülüklerini anlayıp anlamasa da
suskripsiyon kapanması
kulübe üye olma
klüp üyeliği
kulüp aidatı
ücretsiz abone
abone şartları Noun
abone sözleşmesi
masraftan düşülecek bağış
bir abonelikten vazgeçme
aboneyi kesmek Verb
bir iade fonu oluşturmak Verb
bedava abonman
altın yatırımı
ilk abonman
teklif istemek Verb
geçerliğini yitiren abonman
komisyona tabi
hayat boyu abone
ömür boyu sürecek aidat
dergi abonmanı
asgari başlangıç iştirak payı
asgari iştirak payı
aylık abonman
gazete abonmanı
tahvil çıkarmak Verb
abonman teklifi
abone teklifinde bulunmak Verb
abone kabul etme
aidat ödemek Verb
suskripsiyon ödemesi (yeni hisse senedi veya tahvil ihracında yatırımcının kendisine ayrılmış olan hisse
senetleri için yaptığı ödeme
suskripsiyon ödemesi
suskripsiyon dönemi
politik amaçla yapılan yardım
rüçhan hakkı (ihraç edilen hisse senetlerinden öncelikle satın alma hakkını ifade eder
üç aylık aidat
üç aylık abonman
kotasyon (borsa) kuru
(borsa) kotasyon kuru
abonman ücreti
bir abonmanı yenilemek Verb
aboneyi yenilemek Verb
bir abonenin yenilenmesi Noun
bir abonenin yenilenmesi Noun
bir yıldan az süreli abonman
(US) hisse senetlerini şirketten satın alma sözleşmesi
hisse senetlerini şirketten satın alma sözleşmesi
öğrenci kaydı
yardım parası toplamak Verb
telefon abone ücreti
abonman süresi
abone olma şartları Noun
toplam hisse senedi taahhüdü
sendikaya üye olma
deneme kabilinden abonman
bağış toplamak Verb
yıllık abonman
taahhüt formu
(US) iştirak taahhüdü defteri
abonman ücreti
abone ücreti
geliri hayır işlerine sarfedilen konser
abonman örneği
abone giderleri Noun
abonman kredisi
abonman şubesi Noun
abonman ücreti
abone ücreti
üyelik ücreti
bir istikraza talep olan kişi
yeni hisse taahhüdü
nakit taahhüt
(US) iştirake taahhüt defteri
abone mektubu
abonman kitaplığı
ödünç kitap veren kitaplık
abone listesi
abonman listesi
taahhüt teklifi
abonman teklifi
abone siparişi
süskripsiyon süresi
suskripsiyon süresi
abonman süresi
suskripsiyon bedeli
abonman fiyatı
suskripsiyon yoluyla satın alınan hisse senedinin bedeli
iştirak taahüdü kotası Noun
abone ücreti
abonman ücreti
adi posta abone ücreti
abone yenileme
abonman yenileme
abone kirası
suskripsiyon hakkı (yeniden çıkacak hisse senetlerini satın alma hakkı
rüçhan hakkı Noun
abonman satışı
abonman satışı
bir inşaat kooperatifinde taksitli ödemeye tabi hisse senedi
pay bölümü
hisse senedi küpürü
abonman bileti
bir klübe yazılma
bir belgenin imza sahibi
bir gazeteye abone olma
s siyasi parti üyeleri Noun
sendika üyeliği aidatı
(US) tahvil borçları alacakları Noun
bir gazete abonmanını bırakmak Verb
abone haklarının kullanılması
hisse senetlerini taahhüt edecek şahıslar davet etmek Verb
posta abonman ücreti
gazeteye abone olmak Verb