subscription

 1. İsim, Reklamcılık abonelik
 2. İsim bağış, iane, yardım parası, teberru edilen para.
  subscription to a charity: bir hayır kurumuna
  yardım.
  raise subscriptions =take up a subscription: bağış/yardım parası toplamak.
 3. İsim abone, abonman (ücreti, süresi vb.),
  take out a subscription to a paper: bir gazeteye abone olmak.
 4. İsim üyelik aidatı, kurum üyelerinin ödediği ücret.
  to pay one's subscription .
 5. İsim toplanan yardım parası.
 6. İsim imzalama, imza etme.
 7. İsim imza.
 8. İsim eklenti, bir yazının altına eklenen yazı.
 9. İsim onay, tasdik, muvafakat, rıza.
 10. İsim (bir dine/fikre vb.) intisap, inanış.
bir aboneliği bırakmak Fiil
abonmanı bırakmak Fiil
abonmanını bırakmak Fiil
aidatını ödemek Fiil
yeniden abone olmak Fiil
abone olmayı bırakmak Fiil
abonmanını bırakmak Fiil
abonmanı bırakmak Fiil
yıllık abone
yıllık aidat
yıllık abone ücreti
abonman yoluyla
aboneyi kesmek Fiil
taahhüt edilmiş hisse senetlerinden oluşan sermaye
sermayeye katılma
abonman kartı
okuyup okumasa da
bir belgeyi imzalayanın bunun içeriğiyle bağlı olduğu anlamına gelen
Latince'imzalayan dikkatli olsun'terimi
yasal yükümlülüklerini anlayıp anlamasa da
suskripsiyon kapanması
kulübe üye olma
klüp üyeliği
kulüp aidatı
ücretsiz abone
abone şartları İsim
abone sözleşmesi
masraftan düşülecek bağış
bir abonelikten vazgeçme
aboneyi kesmek Fiil
bir iade fonu oluşturmak Fiil
bedava abonman
altın yatırımı
ilk abonman
teklif istemek Fiil
geçerliğini yitiren abonman
komisyona tabi
hayat boyu abone
ömür boyu sürecek aidat
dergi abonmanı
asgari başlangıç iştirak payı
asgari iştirak payı
aylık abonman
gazete abonmanı
tahvil çıkarmak Fiil
abonman teklifi
abone teklifinde bulunmak Fiil
abone kabul etme
aidat ödemek Fiil
suskripsiyon ödemesi (yeni hisse senedi veya tahvil ihracında yatırımcının kendisine ayrılmış olan hisse
senetleri için yaptığı ödeme
suskripsiyon ödemesi
suskripsiyon dönemi
politik amaçla yapılan yardım
rüçhan hakkı (ihraç edilen hisse senetlerinden öncelikle satın alma hakkını ifade eder
üç aylık aidat
üç aylık abonman
kotasyon (borsa) kuru
(borsa) kotasyon kuru
abonman ücreti
bir abonmanı yenilemek Fiil
aboneyi yenilemek Fiil
bir abonenin yenilenmesi İsim
bir abonenin yenilenmesi İsim
bir yıldan az süreli abonman
(US) hisse senetlerini şirketten satın alma sözleşmesi
hisse senetlerini şirketten satın alma sözleşmesi
öğrenci kaydı
yardım parası toplamak Fiil
telefon abone ücreti
abonman süresi
abone olma şartları İsim
toplam hisse senedi taahhüdü
sendikaya üye olma
deneme kabilinden abonman
bağış toplamak Fiil
yıllık abonman
taahhüt formu
(US) iştirak taahhüdü defteri
abonman ücreti
abone ücreti
geliri hayır işlerine sarfedilen konser
abonman örneği
abone giderleri İsim
abonman kredisi
abonman şubesi İsim
abonman ücreti
abone ücreti
üyelik ücreti
bir istikraza talep olan kişi
yeni hisse taahhüdü
nakit taahhüt
(US) iştirake taahhüt defteri
abone mektubu
abonman kitaplığı
ödünç kitap veren kitaplık
abone listesi
abonman listesi
taahhüt teklifi
abonman teklifi
abone siparişi
süskripsiyon süresi
suskripsiyon süresi
abonman süresi
suskripsiyon bedeli
abonman fiyatı
suskripsiyon yoluyla satın alınan hisse senedinin bedeli
iştirak taahüdü kotası İsim
abone ücreti
abonman ücreti
adi posta abone ücreti
abone yenileme
abonman yenileme
abone kirası
suskripsiyon hakkı (yeniden çıkacak hisse senetlerini satın alma hakkı
rüçhan hakkı İsim
abonman satışı
abonman satışı
bir inşaat kooperatifinde taksitli ödemeye tabi hisse senedi
pay bölümü
hisse senedi küpürü
abonman bileti
bir klübe yazılma
bir belgenin imza sahibi
bir gazeteye abone olma
s siyasi parti üyeleri İsim
sendika üyeliği aidatı
(US) tahvil borçları alacakları İsim
bir gazete abonmanını bırakmak Fiil
abone haklarının kullanılması
hisse senetlerini taahhüt edecek şahıslar davet etmek Fiil
posta abonman ücreti
gazeteye abone olmak Fiil