supply only wholesalers

  1. Verb yalnız toptancılara mal tedarik etmek
sadece toptancılara mal tedarik etmek Verb