support a cause

  1. Verb bir davayı desteklemek
birinin bir amacı desteklemesini sağlamak Verb