supreme sacrifice

  1. özveri, kendini feda etme.
    make the supreme sacrifice: canını feda etmek. 10
    supreme Soviet:
    Yüksek Sovyet, Sovyet Rusya yasama meclisi.
canını feda etmek Verb