suspended

  1. asma
  2. muallak
  3. sarkık
dalgalı dikkat, dalgalanan dikkat Noun, Psychoanalysis
ara verilmek Verb
geçici olarak işten uzaklaştırılmak Verb
geçici olarak yürürlükten kaldırılmış
geçici olarak yürürlükten kaldırılma
geçici hesap
geçici olarak hayatî işlevlerin durması.
asma tavan Noun, Construction
bir mahkeme kararının ifasına ara verme
asılı dosyalar Noun
asılı dosyalar
iş inden alındı
tahtası kapalı Adjective, Banking
geçici olarak işinden uzaklaştırılan memur
askıdaki program Information Technology
tecil olunan mahkûmiyet kararı
askıda katı madde Noun
bir suspansiyon içerisinde askıda bulunan katı maddeler Noun, Chemistry
üsten asma dosyalama sistemi
fkö ile bütün müzakereleri kestiler