dalgalı dikkat, dalgalanan dikkat İsim, Psikanaliz
ara verilmek Fiil
geçici olarak işten uzaklaştırılmak Fiil
geçici olarak yürürlükten kaldırılmış
geçici olarak yürürlükten kaldırılma
geçici hesap
geçici olarak hayatî işlevlerin durması.
asma tavan İsim, İnşaat
bir mahkeme kararının ifasına ara verme
asılı dosyalar İsim
asılı dosyalar
iş inden alındı
tahtası kapalı Sıfat, Bankacılık
geçici olarak işinden uzaklaştırılan memur
askıdaki program Bilgi Teknolojileri
tecil olunan mahkûmiyet kararı
askıda katı madde İsim
bir suspansiyon içerisinde askıda bulunan katı maddeler İsim, Kimya
üsten asma dosyalama sistemi
fkö ile bütün müzakereleri kestiler