sweat damage

  1. ambarda olan terlemeden doğan hasar