synonym

  1. Noun, Botany sinonim
  2. Noun, Biology eşanlamlı (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  3. Noun eş anlamlı (sözcük), anlamdaş, müteradif.
  4. Noun düzdeğişmece, bir sözcük yerine kullanılabilen ikinci sözcük.
    Arcadia is a synonym for pastoral simplicity.
  5. Noun kabul edilmeyen bilimsel terim.
eşanlamlılar sözlüğü