1. İsim, Botanik sinonim
  2. İsim, Biyoloji eşanlamlı (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  3. İsim eş anlamlı (sözcük), anlamdaş, müteradif.
  4. İsim düzdeğişmece, bir sözcük yerine kullanılabilen ikinci sözcük.
    Arcadia is a synonym for pastoral simplicity.
  5. İsim kabul edilmeyen bilimsel terim.
eşanlamlılar sözlüğü