tacit

  1. Adjective sessiz, sükûtî.
    a tacit partner.
  2. Adjective kapalı, zımnî, söylenmeden anlaşılan/ifade edilen.
    a tacit approval.
  3. Adjective sözsüz, sessiz, içten, mırıldanarak.
    a tacit prayer.
zımni ateşkes Noun, Military
zımni kabul
zımni sözleşme
zımni muvafakat
zımni rıza
zımni muvafakat
bir gayri menkulün genel bir amaca tahsisi
kanunen doğan ipotek hakkı
örf ve âdetlerden doğan hukuk
halkın ortak rızalarından doğan hukuk
örf ve âdet hukuku
örf hukuku
kanunen doğan ipotek hakkı
zımni vekâletname
zımni yeniden kiralama
zımni yenilenme
bir sözleşmenin zımni yenilenmesi Noun
zımni yenileme
(İskoçya) zımni kira temdidi
zımni muvafakat