take an impression of sth

  1. Verb bir şeyin bıraktığı izi almak