take away a pension from sb

  1. Verb birinin emeklilik hakkını iptal etmek