take cover

  1. sığınmak, iltica etmek, canını emniyete almak, gizlenmeye çalışmak, siper almak.
  2. sığınmak.