take down a broadcast on tape

  1. Verb bir yayını teybe kaydetmek