take part

  1. katılmak, taraf tutmak.
    take part in: -e katılmak/iştirak etmek.
katılmaya hakkı olan kimse
birine karşı çıkmak Verb
(bir şeye) katılmak Verb
bir yarışmaya katılmak Verb
bir konferansa katılmak Verb
konferansa katılmak Verb
bir konuşmaya katılmak Verb
gösteriye katılmak Verb
bir gösteriye katılmak Verb
bir müzakereye katılmak Verb
bir çete soygununa karışmak Verb
bir piyangoya iştirak etmek Verb
bir suikaste karışmak Verb
soyguna karışmak Verb
bir eyleme katılmak Verb
piyangoya iştirak etmek Verb
birinden yana çıkmak Verb
katılmak, iştirak etmek, katkısı olmak.
I had no part in it: Ben katılmadım, ben işin içinde yoktum.

Did you take part in the fighting? Kavgaya katıldın mı?
rol almak Verb
bir şeyde faal rol oynamak Verb
bir şeyde faal rol almak Verb
kısmi ödeme üzerinde anlaşmak Verb
kısmi ödeme olarak kabul etmek Verb
bir şeyde rolü olmamak Verb
bir şeyde rolü olmamak Verb
birinden yana çıkmak Verb
(birisinin) tarafını tutmak, (birisini) desteklemek/korumak/savunmak/müdafaa etmek.
bir şeyi iyi tarafından almak Verb
(a) … süsü vermek, rolünü almak, (b) tarafını tutmak, desteklemek, korumak, kayırmak.