1. katılmak, taraf tutmak.
    take part in: -e katılmak/iştirak etmek.
katılmaya hakkı olan kimse
birine karşı çıkmak Fiil
(bir şeye) katılmak Fiil
bir yarışmaya katılmak Fiil
bir konferansa katılmak Fiil
konferansa katılmak Fiil
bir konuşmaya katılmak Fiil
gösteriye katılmak Fiil
bir gösteriye katılmak Fiil
bir müzakereye katılmak Fiil
bir çete soygununa karışmak Fiil
bir piyangoya iştirak etmek Fiil
bir suikaste karışmak Fiil
soyguna karışmak Fiil
bir eyleme katılmak Fiil
piyangoya iştirak etmek Fiil
birinden yana çıkmak Fiil
katılmak, iştirak etmek, katkısı olmak.
I had no part in it: Ben katılmadım, ben işin içinde yoktum.

Did you take part in the fighting? Kavgaya katıldın mı?
rol almak Fiil
bir şeyde faal rol oynamak Fiil
bir şeyde faal rol almak Fiil
kısmi ödeme üzerinde anlaşmak Fiil
kısmi ödeme olarak kabul etmek Fiil
bir şeyde rolü olmamak Fiil
bir şeyde rolü olmamak Fiil
birinden yana çıkmak Fiil
(birisinin) tarafını tutmak, (birisini) desteklemek/korumak/savunmak/müdafaa etmek.
bir şeyi iyi tarafından almak Fiil
(a) … süsü vermek, rolünü almak, (b) tarafını tutmak, desteklemek, korumak, kayırmak.