take sb's name and address

  1. Verb birinin adını ve adresini almak
  2. Verb birinin adıni ve adresini almak