take someone into one's service

  1. Verb birini çalıştırmak üzere yanına almak