tax declaration

  1. vergi beyanı
gelir vergisi beyanı
gelir vergisi beyannamesi
(Br) gelir vergisi beyanı