tell one's own tale

  1. Verb kendi açısından konuşmak
  2. Verb kendine göre konuşmak