tempt

 1. Transitive Verb ayartmak, baştan çıkarmak, kandırmak, iğva etmek, (günaha vb.) teşvik etmek.
  to tempt someone to do
  something: birisini ayartmak/ (fenalığa/günaha vb.) teşvik etmek.
  to allow oneself to be tempted: iğvaya kapılmak, ayartılmak.
 2. Transitive Verb çekici/cazip olmak, cazip görünmek, imrendirmek.
  The offer tempts me: Teklif bana cazip geliyor.
 3. Transitive Verb arzu etmek, niyetlenmek.
  I am strongly tempted to accept: Kabul etmeyi çok arzu ediyorum.
  I
  was tempted to call you last night, but I thought you'd probably asleep.
 4. Transitive Verb tahrik etmek, kışkırtmak, meydan okumak.
  tempt fate: kadere meydan okumak.
  tempt God/Providence:
  gücünün çok üstünde bir teşebbüse girişmek.
  It is tempting Providence to go out in that old boat: O eski kayıkla denize açilmak ölüme susamaktır.
 5. Transitive Verb denemek.
  God tempted Abraham by asking him to sacrifice his son.
kaderini zorlamak Verb
iğfal
şeytan dürtmek.
I am tempted to … : Şeytan diyor ki …