tenant

 1. kiracı.
  tenant for life: kaydıhayat şartıyla kiracı.
  tenant at will: kiralayanın keyfine tâbi olan kiracı.
 2. sakin, bir yerde oturan kimse.
 3. mutasarrıf, mülk sahibi, kullanım hakkı olan kimse.
 4. kiralamak, kira ile tutmak.
  These houses are all tenanted by mine workers.
 5. tenant in: oturmak, ikamet etmek.
kiraya verdiği evin oturulabilir halde onarımını sağlamak Verb
evini kiraya vermemek Verb
tarım arazisi kiracısı
alışveriş merkezinde ana kiracı Noun, Management
kiracı olarak oturmak Verb
kiracının isteği üzerine yenilenebilir olmak Verb
işyeri kiracısı
iş yeri kiracısı
kirayı nakit ile ödemekle yükümlü kiracı
(US) kirayı para ile ödemekle yükümlü kiracı
ticari amaçla kiralayan kiracı
(Br) sosyal konut kiracısı
irsi hâsılat icarı sahibi
kirasını ödemeyen kiracı
bir kiracıyı evden çıkarmak Verb
bir kiracının taciz edilmesi
bir kiracıyı çıkarmak Verb
kiracıyı tahliye etmek Verb
kiracıyı tahliye etmek Verb
çıkarılmış kiracı
tahliye edilmiş kiracı
kiracının tahliyesi
çiftlik arazisi kiracısı
av avlamak için bir yeri kiralayan kiracı
av sahasını kira ile tutan
kiraladığı yerden çıkmayan kiracı Noun, Law
giren kiracı
yeni kiracı
yeni kiracı
ortak kiracılar
ortak kiracı
toprak kiralayan kimse
arazi kiracısı
arazi ve mülk sahibi ile kira karşılığı onlardan mülk kiralayan kiracı
çiftliği kiraya vermek Verb
hayat boyu kiracı
intifa hakkı sahibi
asıl kiracı
esas kiracı
kiracının kötü hareketi
işhanı büro kiracısı
işyeri kiracısı
evden çıkan kiracı
çıkan kiracı
kiracı tarafından ödenebilir
devamlı kiracı
daimi kiracı
esas kiracı
(Br) kiracıyı korumak Verb
kiracının ödeyemeceği vergiler Noun
kiracının isteğine göre yenilenebilecek kira sözleşmesi
bir evi kiracıdan devren kiralamak Verb
kiracının hakkı
bir kiracıya protesto çekmek Verb
müşterek kiracı
yerleşmiş kiracı.
tek kiracı
(Br) kira sözleşmesinin bitiminden sonra da kiracılık hakkını yasal olarak kaybetmeyen kiracı
kiracının ödeyeceği vergiler Noun
bir arazinin fiili zilyedi
kiracıyı korumak Verb
bir kiracıyı çıkarmak Verb
kiracıyı kovmak Verb
güvensiz kiracı
kiracının yasal hakları.
belirli bir ihbar süresine uyularak kiraya veren ve kiracı tarafından her an bozulabilir bir sözleşme koşulu ile kiracı olan kişi
karı-kocanın belirli bir mal veya bütün mallar üzerindeki ortaklığı
kiracı çiftçi, kiraladığı çiftliği işleten çiftçi.
ömür boyu kiracı
bir bina veya araziyi belirli bir süre için kira sözleşmesine dayalı olarak kullanan kişi
kiraya veren tarafından feshedilebilen bir kira sözleşmesi ile bir bina veya araziyi kullanan kişi
sözleşmenin başladığı yıl içinde
altı ay öncesinden ihbara bağlı olarak
tımar sahibi
paylı malik Noun, Law
müşterek malik Noun, Law
kiracı listesi
beylik arazi kiracısı
kiracının kiralaması
beylik arazi kiracısı
üst kat kiracısı
kiralanan yerin tamir ve bakımının kiracı tarafından üstlenildiği kira sözleşmesi
tazminata hak kazanan kiracı
kiracılar birliği
kiracı demirbaşları Noun
kiracının kirasını ödememesi
kiracı tafından sağlanmış bir donanım
kira sona ermeden bu donanım geri alınabilir
kiracının gömme eşyaları Noun
kiracı demirbaşları Noun
kiracının sorumluluğu
kiracı mesuliyet sigortası Noun
kiracının yükümlülükleri Noun
kiracının yapmakla yükümlü olduğu tamirat
kiracının riski
kiracı riski
kirasını ödemediği için kiracıyı çıkarmak Verb
kirasını ödemediği için kiracıyı tahliye etmek Verb
bir kiracıya evi tahliye etmesi için ihbarda bulunmak Verb
kiracıya evi tahliye etmesi için ihbarda bulunmak Verb
kiracıya ihtarda bulunmak Verb
kiracıyı tahliye edilmeye karşı korumak Verb
kiracıya tahliye ihbarnamesi göndermek Verb
kiracı meskeni olduğu gibi kiralamaktadır
ömür boyu intifa hakkı vermek Verb
bir kiracıya evi boşaltması için ihtar vermek Verb