the aim is to achieve 3 % growth in the next year

  1. hedefimiz gelecek yıl içerisinde % 3'lük büyüme gerçekleştirmektir